như tiêu đề có con x300 vừa thay cáp mới,chức năng còn nguyên muốn gl với n73,x200,x201,6120c,.. tại thpt mỹ đức a ,ai ở gần đó cho ý kiến.