Trích dẫn Gửi bởi daigia_sh_67
http://newworld535.xtgem.com/ungdung/ung_dung_s60_v3/media/idesigner 1.43 vi.sis
thử xem
chung chi bi loi vi chua hak