http://www.mediafire.com/?pxte3fx3yemrsb1.
http://www.sharebeast.com/hstq6e2fvm75
http://www.mirrorcreator.com/files/...r_8_v1.0_s_3_anna_belle_signed-free.sis_linkscách cáì.
down thẳng và cài bình thường.

có thằng nào rảnh làm emulator cho v3, v5 thì mừng