ai có 2730 mà giá mềm 500k kô có thẻ nhớ,tai nghe,sạc thì up sđt liên hệ giao dịch.mình đang trọ ở phù vân phủ lý hà nam