như tiêu đề ai làm ơn chỉ dùm e cách hack trực típ trên đt đc hôk ạ. e thanks nhìu