mem ms,xin mn giúp đở
tình hình là m đang hack con 6085,mình hỏi coi file .pp sửa dòng nào đấy,giúp đi ae