như tiêu đề ace có cho tui xin zới nha.tkanks anh em nhiù nhiù