mình xạc pin từ tối wa.mà bây h vẫn chưa đầy.có cách nào khắc phuc đc k m.n. tai e hay lay máy làm modem cho máy tính và cứ cắm sac.