Re: Re:
Trích dẫn Gửi bởi Gillicutty


<div class="bbCodeBlock bbCodeQuote" data-author="rniss">
<aside>

<div class="attribution type">rniss said:

</div>

<blockquote class="quoteContainer"><div class="quote">cắt ở màn hình LCD nhé
Mấy màn hình cùi bắp ko mịn sao zoom ảnh lên
Qua http://m-teen.tk
Vào mà coi kho icon vip ola của t
wapka đẹp thế? :-|</div><div class="quoteExpand">Click to expand...</div></blockquote>
</aside>
</div>qúa khen qúa khen