Java thi cho tat ca .co nghia la nem nhac vao 1 thu muc doi ten co duoi.
***.001
***.002

mo ung dung len dong thu 2 toi thu muc do va no se tu get voi nhau.