top rất hay..thanks 4 share thử test trên ttpod nào :hello: