Tình hình là mình làm y như hướng dẫn nhưng đến bước cuối cùng là khôi phục dữ liệu ở tập tin sao lưu thì chờ hơn 1 tiếng vẫn 0% . Ai đã làm thành công giải thích giùm mình với. Mình đã làm đi làm lại 2,3 lần vẫn vậy. Thanks trc